Coronavirus

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Zoals u waarschijnlijk al uit de nieuwsberichten heeft meegekregen hebben wij de reguliere mondzorg weer hervat. Om die hervatting voor u en voor ons zo veilig mogelijk te maken zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk. We stellen het dan ook erg op prijs als u dit bericht goed leest.
Allereerst, zal er een strenge selectie voor binnenkomst zijn, om de kans te minimaliseren dat u als virusoverdrager in de praktijk komt.

Afspraken die vanaf 11 mei staan, gaan zonder ander bericht van onze kant door, WANNEER U OP ALLE VOLGENDE VRAGEN ‘NEE’ KUNT ANTWOORDEN. IS ER WEL EEN ‘JA’ BIJ, DAN ANNULEERT U UW AFSPRAAK!

Voor mogelijk besmette personen is er landelijk spoedopvang, waar wij naar kunnen verwijzen.

-heeft u Corona?
-heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
-bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
-heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, (ook door hooikoorts) hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
-heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
-bent u in thuisisolatie?
-woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wij streven vervolgens naar een maximum aantal aanwezigen in de wachtkamer, om daarmee de minimale 1,5 m afstand mogelijk te maken. Daarvoor vragen wij u:

-kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen
-kom alléén, indien strikt noodzakelijk mag één begeleider meekomen
-wij vragen gezinnen niet allen tegelijk het pand te betreden maar per tweetal
-houd gesprekken aan de balie en in de behandelkamer kort, maak eventuele (vervolg)afspraken liefst telefonisch of per email

Om besmetting via aanraking door handen te minimaliseren, vragen we u:

-thuis uw tanden te poetsen
-thuis naar de wc te gaan, ons toilet is buiten gebruik
-onze wachtruimte bevindt zich momenteel op de gang, hier kunt u zonder aanmelding plaatsnemen en wordt u vanzelf geroepen.
-nadat u binnen geroepen wordt, uw handen te desinfecteren met handalcohol, en daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoon niet meer aan te raken

Wij laten onze toegangsdeuren open staan, en de behandelaren bedienen de deurklink van de behandelkamer. Lectuur en kinderspeelgoed zijn tijdelijk niet aanwezig.
Voor de aanbevolen ventilatie zullen er ook ramen open staan, het kan dus eventueel fris zijn.

Voor sommige behandelingen laten wij u uw mond spoelen, en er wordt zoveel mogelijk onder het ‘rubberen lapje’ gewerkt. Behandelaren dragen extra bescherming, naast het hanteren van de richtlijn infectiepreventie mondzorgpraktijken.

Wij realiseren ons dat door de intensievere communicatie wij mogelijk minder goed bereikbaar zijn. Indien het niet lukt ons telefonisch te bereiken (voorkeur in de ochtend), kunt u het beste ons een email sturen naar balie@tpdekker.nl

Hartelijk dank voor uw begrip, uw medewerking, en geduld. Wij verheugen ons erop u weer te mogen ontvangen in de praktijk!

Vriendelijke groet namens de medewerkers van
Tandartsenpraktijk Dekker