De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Deze codes komen uit de UPT-lijst (uniforme particuliere tarieven), welke is samengesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Bij elke code hoort een vastgesteld maximum tarief.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • per pin
  • via overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl

In onze praktijk wordt na elke behandeling een declaratie opgemaakt. Deze kan direct voldaan worden, hiervoor is een pinautomaat aanwezig. Declaraties met een bedrag hoger dan 125 euro p.p. kunnen eventueel meegenomen worden en binnen 30 dagen aan ons worden overgemaakt. Ons bankrekening nummer is NL78 ABNA 0407 5094 45 te Soest, vergeet u niet uw factuurnummer te vermelden!