Wat is een spoedgeval?
Maandag  t/m donderdag en vrijdagmorgen
In het weekend
Weekenddienstrooster
Spoedhulp als de praktijk gesloten is
Welke actie moet ik ondernemen
Nazorg adviezen bij trekken van (verstands)kies of wortelrest
Tand los of afgebroken

 

 

Wat is een spoedgeval?

Een ongeval, nabloeding of een dikke wang met ernstige, onhoudbare pijn, zijn voorbeelden van een spoedgeval.
Een afgebroken kies of vulling en een uitgevallen kroon zijn géén noodgeval, hoe ongemakkelijk dit ook kan zijn!

Voor zeer dringende spoedgevallen, zoals hierboven genoemd, belt u: (één van onderstaande nummers)

Maandag t/m donderdag en vrijdagmorgen

  • van 08:00 – 17:00 uur:   035 – 6032224
  • van 17:00 – 08:00 uur:   030-303 97 50 (voor ongevallen en nabloedingen) vanaf 1 mei 2018, verzorgd door Mondzorgpoli Utrecht per 1 juni 2021 in het Gezondheidscentrum aan de Daltonlaan 400 te Utrecht.

In het weekend

  • De weekenddienst in Soest is van vrijdagmiddag 13:00 uur tot maandagmorgen 08:00 uur.
  • Tijdens feestdagen is de dienst van 08:00 tot 08:00 uur.
  • Bij ongevallen, nabloedingen en/of ernstige pijnklachten, die niet kunnen wachten tot de reguliere praktijktijden, belt u de dienstdoende tandarts.
  • Een afgebroken kies/tand, een losse vulling, (nood)kroon of brug  kan gerust wachten tot de reguliere praktijktijd.
  • Als u van de service van de weekenddienst gebruik maakt, dient u er rekening mee te houden dat u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas bij zich heeft.
  • Tevens moet u er rekening mee houden dat u de behandeling direct per pin zult moeten afrekenen.  U kunt uw gekregen factuur dan later zelf met uw verzekering verrekenen.
  • In het weekend, tijdens feestdagen en ’s avonds wordt een toeslag berekend.

Dienstrooster:

De avonddiensten en weekeinddiensten worden verzorgd door de Mondzorg poli Utrecht,  lokatie; in het Gezondheidscentrum aan de Daltonlaan 400 te Utrecht.

Bereikbaar op nummer 030-3039750

Voor wekelijkse dagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur, wanneer onze praktijk gesloten is (buiten reguliere feestdagen), kunt u een beroep doen op een aanwezige tandarts in Soest. U kunt het beste contact opnemen met de Mondzorgpoli Utrecht (030-3039750), om te horen welke collega’s wel aanwezig zijn.

Welke actie moet ik ondernemen bij:

Nabloeding na trekken van tand of kies: neem een (liefst steriel) gaasje (geen watten), vouw het een paar keer dubbel, bijt er een half uur stevig op dicht (niet gaan kauwen). Na het half uur gaasje verwijderen. Er mag dan gegeten en gedronken worden maar…. absoluut niet spoelen of zuigen aan de extractiewond!! Als dit niet helpt dan kunt u het zelfde nogmaals proberen en als dat niet helpt contact opnemen met de tandarts.

Tandheelkundig trauma:

Uitgeslagen blijvende tand: bewaar de tand in de mond of eventueel in melk/water. Niet bij de wortel vastpakken en de wortel niet schoonmaken!!!! Maak direct een afspraak met de tandarts voor onmiddellijke behandeling!

Melktand: wordt niet meer teruggeplaatst. Maak een afspraak met de tandarts om te controleren of de tand er compleet uit is. Dit is geen spoedbehandeling.

Dikker wordend gezicht: neem direct contact op met uw tandarts voor overleg.

Afgebroken stuk kies met sterke warm/koude pijn: maak een afspraak voor behandeling.

Afgebroken kies zonder pijn: maak een afspraak voor behandeling (heeft geen haast, maar mag geen maanden onbehandeld blijven).

Scherpe rand kan vrijwel altijd als tijdelijke oplossing gladgeslepen worden (bel in dat geval voor een afspraak).

Info bij ontstoken verstandskies
Bij het doorbreken van een verstandskies kan het voorkomen dat er een ontsteking ontstaat, doordat er voedsel blijft zitten tussen het tandvlees en de half doorgebroken kies (in het tandzakje). Via deze link een advies om de ontsteking tegen te gaan. Het blijft evenwel nodig om uw tandarts hiervoor te raadplegen.

Voor andere vragen kunt u het beste telefonisch overleg plegen hoe te handelen.